Førskole

Førskole er et tilbud til børnehavebørn, som skal starte i 0. klasse det kommende skoleår.

En tryg og glidende overgang

Førskoleområdet er det tilbud, der er på skolerne i perioden fra 1. marts/april til skolestart for at sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende børnehaveklassebørn.

Herved får barnet kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til barnet og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Formålet med førskolegruppen på Havndal Skole

Formålet med førskolegruppen på Havndal Skole er:

  • at børnene opnår tryghed i forhold til nye børn og voksne inden skolestart.
  • at børnene lærer at færdes hjemmevant i de nye omgivelser og opnår tryghed.
  • at børnene får et kendskab til børnehaveklassen og børnehaveklasselederen ved hjælp af gensidige besøg og holder kontakt med børnehaven ved hjælp af besøgsordninger.
  • at børnene opnår større forståelse af de nye krav der stilles i skolen, når det handler om en stadig højere grad af at være selvhjulpen, at kunne sidde længere tid fordybet i en aktivitet, at vente på tur og modtage kollektive beskeder.

Vi påbegynder arbejdet med ”socialt engagement” i førskolegruppen. Denne færdighed anser vi som værende en del af det enkeltes menneskes ansvar overfor fælleskabet, og det er noget vi alle arbejder med hele livet igennem.

Socialt engagement forstår vi som:

  • empati (eks. vente på tur, lytte til andre, udvise omsorg, kunne sætte sig i andres sted)
  • ansvarlighedsforståelse (eks. vise ansvar for egne og andres ting, lære at ens handlinger har konsekvenser for en selv og andre, lære ansvarlighed overfor andre mennesker, rydde op efter sig selv)
  • social forståelse (eks. få forståelse for andres behov ved at få egne behov anerkendt, lære at dumme handlinger har konsekvenser, kunne vise ansvarlighed overfor andre mennesker, rydde op efter sig selv)
  • følelsesmæssig forståelse (eks. udvikle selvværd og selvtillid ved at få succesoplevelser og blive anerkendt for den person man er, kunne lege følelser ud, modtage kærlighed og omsorg, forstå at alle følelser er ok, sætte ord på følelser)

Pædagogik i førskolegruppen

I Førskolegruppen/SFO’en arbejdes der konkret på at videreudvikle de individuelle, sociale, motoriske og sproglige færdigheder hos børnene. Vi fortsætter der, hvor børnehaven slap. For kunne arbejde med børnenes hele udvikling tilrettelægger vi arbejdet med vekselvirkning mellem barnets egne initiativer og de voksnes planlagte aktiviteter.