Skolens profil

Havndal Skole tilbyder undervisning fra 0.-6. klasse.

Generelt om Havndal Skole

Havndal Skole er en landsbyskole beliggende i udkanten af Havndal by i et fantastisk naturskønt område.

Havndal Skole er en et-sporet folkeskole. Dvs. der er kun én klasse pr. årgang.

Afdelingsopdelt skole

Havndal Skole består af to afdelinger:

Afdeling 1: 0.-3. klasse

Afdeling 2: 4.-6. klasse

Personalet er primært tilknyttet en afdeling. Af hensyn til fagligheden og problematik vedr. ”overgange” fraviges denne primære tilknytning dog i enkelte tilfælde, så få lærere har lektioner i en anden afdeling end deres primære.

I afdeling 1 har vi udvidet indskoling, hvorfor alle eleverne (0.-3. klasse) går i skole i tidsrummet 8:15-13:50. I afdeling 1 er der tilknyttet både lærere og pædagoger til skoledagen. Afdeling 1 har endvidere deres eget ressourcecenter, hvor der også er tilknyttet både lærere og pædagoger.

Afdeling 2 har også et ressourcecenter, hvor der er tilknyttet lærere.

Ud over almindelig specialundervisningsfaglig viden har skolen én uddannet læsevejleder og én uddannet AKT-lærer.