Læringscenter

Pædagogiske læringscentre skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag. Det centrale er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Hvorfor hedder det pædagogisk læringscenter?

Læringscentret var før i tiden (og er nogle steder stadig) kendt som skolebiblioteket.

Betegnelsen "det pædagogiske læringscenter" signalerer et fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. Hvor den tidligere bekendtgørelse for læringscentret fokuserede på en række servicefunktioner, er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter.

Hvad er et læringscenter?

Skolens pædagogiske læringscenter er en central del af skolens læringsmiljø. Dets fornemste opgave er at fremme elevernes selvaktivitet, lære- og læselyst, styrke og udvikle både pædagogisk nytænkning og eksisterende områder samt yde pædagogisk vejledning til såvel skolens elever som det pædagogiske personale.

Det pædagogiske læringscenter stimulerer alle sanser. I dagligdagen fungerer det som klasseværelsets forlængede arm, hvor der søges informationer, produceres og præsenteres opgaver samt lånes og læses bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld.

Havndal Skoles læringscenter

Bøger og god litteratur fylder meget på læringscentret, men her er også rum for nye medier, naturvidenskabelige oplevelser og hygge.

Alle klasser har en bibliotekstime om ugen. Her kan de låne bøger, arbejde med computer og ActiveBoard, høre om nye og spændendende websider og hygge sig med blade og spil i de røde sofaer.

Her er læsekasser, skiftende bogudstillinger og kroge til stillelæsning med bløde puder.

Til projekter og emnearbejde kan eleverne låne videokamera og almindelige fotografiapparater.

På læringscentret afholdes skakturnering og Dansk Naturvidenskabsfestival.

Der er højtlæsning for de små og Book talk for de store elever

Elever med læse- og stavevanskeligheder kan få instruktion i brugen af computerprogrammet CDord – et højlæsningsprogram, som alle elever på skolen har adgang til såvel på læringscentret som hjemme. Programmet hentes her.

Bemanding på læringscentret

Bibliotekaren, Peter Andersen, hjælper med pædagogisk IT-vejledning i klasserne, når der er behov for det, og er med i avisugen

Læringscentret/bibliotekaren kan kontaktes på telefonnummeret 89 15 43 03.