Skolevejen

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.

 

Skolebus

Du kan se skolebuskøreplanerne her.

 

Når busserne ikke kører ved snestorm

Dette annonceres så tidligt som muligt på henholdsvis:

 • DR’s P4 Østjylland
 • Radio ABC
 • Havndal Skoles hjemmeside

 

Trafiksikkerhed

Havndal Skole vil på enhver måde medvirke til at skabe et trygt trafikmiljø samt forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen.

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at vi alle kan færdes sikkert til og fra Havndal Skole. Dette forsøger vi på skolen at gøre ved at afvikle gåprøver og den lille og store cyklistprøve. Desuden har vi i samarbejde med skolepatruljen fokus på trafiksikkerhed, uddannelse og nye tiltag på området.

 

Parkering

Cykler og knallerter parkeres i cykelstativerne foran skolen.

Biler parkeres i parkeringsbåsene foran skolen.

 

Følgende generelle færdselsregler skal overholdes

 • Fartgrænsen ved Havndal Skole skal overholdes.
 • Der er standsningsforbud i vognbanen nærmest skolen, da den er forbeholdt skolebus, rutebiler samt udrykningskøretøjer.

 

Vi henstiller til, at alle medvirker positivt til at overholde følgende principper

 • Børnene cykler eller går i skole, hvis det er muligt.
 • Mindre børn, der cykler til skole, bliver fulgt af en voksen.
 • Børnene bruger altid cykelhjelm.
 • Cykler og knallerter anvender lys og reflekser efter gældende regler.
 • Elever, der køres i bil til skole, skal sættes af ved skolen over imod cykelstativerne.
 • Alle respekterer skolepatruljen ved fodgængerfeltet. Følg deres anvisninger.
 • Fodgængere overholder gældende færdselsregler ved at se sig ordentligt for og krydse vejen korrekt.
 • Sænk farten.
 • Tag hjemmefra i god tid.
 • Vis hensyn.
 • Vær en god rollemodel. Vær bevidst om, at børn kopierer voksnes trafikale adfærd.

Sikker trafik

www.sikkertrafik.dk/skole kan du læse mere om trafiksikkerhed for skoleelever og bl.a. finde oplysninger om cykelprøve, skolepatruljer og meget mere.